Strona główna
Biznes
Tutaj jesteś

Czym są obligacje korporacyjne?

Biznes Data publikacji - 7 lutego 2020 Autor - Redakcja saminwestuj.pl


Warto mieć świadomość, że obligacje korporacyjne z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Inwestorzy szukają bowiem wyższych stóp zwrotu w porównaniu do tradycyjnych lokat bankowych. Należy zdawać sobie sprawę, że jest to rynek z ogromnym potencjałem wzrostu.

Dlaczego firmy decydują się na obligacje korporacyjne?

Rekomendowane jest przede wszystkim zastanowienie się dlaczego przedsiębiorstwa podejmują decyzję o finansowaniu swojego przedsięwzięcia przez zaoferowanie inwestorom własnego długu. Wydawać, by się mogło, że zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie wzięcie kredytu w banku. Nie wszyscy mają świadomość, że ogromnym elastyczność finansowania obligacyjnego jest zdecydowanie większa w porównaniu do wspomnianego wcześniej kredytu bankowego.

Koniecznie należy zaznaczyć, że emitent prócz terminu wykupu może ustalać wysokość oprocentowania, częstotliwość płatności odsetkowych. Spółka dodatkowo będzie dysponowała zdecydowanie szerszymi możliwościami jeżeli chodzi o wykorzystanie środków. Ponadto porównując obligacje korporacyjne z emisją akcji, w omawianym przypadku praktycznie nie ma możliwości utraty kontroli nad spółką.

Rynek obligacji korporacyjnych w Polsce

Warto zdawać sobie sprawę, że rynek obligacji korporacyjnych w Polsce zdecydowanie przyspieszył w ostatnich latach. Bardzo duży wpływ na taką sytuacją ma poszukiwanie przez doświadczonych inwestorów dodatnich stóp zwrotu. Jak wiadomo lokaty bankowe nie są już atrakcyjnymi produktami finansowymi

Konieczne należy także podkreślić, że 2017 rok był zdecydowanie najlepszy od ponad 10 lat pod względem napływów do funduszy inwestycyjnych. Kwota ta bowiem wyniosła aż 17 miliardów złotych. Ponadto 3,5 miliarda złotych inwestorzy ulokowali w funduszach dłużnych.

Jak przedstawia się rynek obligacji korporacyjnych w Europie?

Warto wiedzieć, że liczba emitentów obligacji korporacyjnych w latach od 2006 do 2016 roku uległa podwojeniu. Z kolei łączna wartość emisji według raportu Komisji Europejskiej przekroczyła kwotę 6,1 biliona euro. Trzeba koniecznie zaznaczyć, że zdecydowanie największym zainteresowaniem wspomniany rodzaj inwestowania cieszył się w branży finansowej. Nie wszyscy mają świadomość, że zaledwie sześć krajów (Holandia, Francja, Włochy, Wielka Brytania, Niemcy i Luksemburg) odpowiadają aż za 80% całego rynku obligacji korporacyjnych w Europie.

Zagrożenia dla inwestorów

Osoby planujące zainwestować swoje pieniądze w omawiane produkty powinny przede wszystkim zachować szczególną ostrożność, a także pamiętać o bardzo istotnych zasadach. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że emitenci, którzy dokonują publicznego przeprowadzenia emisji tylko w bardzo małym stopniu mają oceny ratingowe.

Oznacza to tym samym, że stosunkowo małe emisje do 10 milionów wiążą się ze znacznie większym ryzykiem dla indywidualnych inwestorów. Ponadto do obszarów ryzyka koniecznie trzeba zaliczyć brak płynności obligacji w przypadku rynku wtórnego. Rekomendowane jest także sprawdzenie czy obligacje mają zabezpieczenie.

Karta paliwowa

Redakcja saminwestuj.pl

Dzielimy się specjalistyczną wiedzą z zakresu inwestycji i biznesu. Doradzamy też w kwestiach związanych z finansami i nauką.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?