Samodzielne projektowanie lokaty strukturyzowanej

Lokata strukturyzowana to sposób na połączenie zarówno możliwości oszczędzania, jak też generowania zysków. Natomiast bardzo ważne jest ostrożne podchodzenie do takich produktów bankowych. Pozwala to unikać wybierania takich lokat, które zamiast oczekiwanych zysków przyniosą straty.

Planując inwestycję w instrumenty finansowe, które pozwalają na generowanie zysków z rynku kapitałowego można zdecydować się zarówno na zakup jednostek funduszy inwestycyjnych, jak też na samodzielne projektowanie lokaty strukturyzowanej. Inwestowanie w fundusze to rozwiązanie dla wszystkich tych osób, które nie mają odpowiedniej wiedzy, aby możliwe było samodzielne inwestowanie na giełdzie czy rynkach walutowych. Dla wielu osób znacznie lepszym rozwiązaniem od inwestowania w jednostki funduszy będzie postawienie na lokaty strukturyzowane.

Jak uzyskuje się zyski na lokacie strukturyzowanej?

Lokata ustrukturyzowana jest połączeniem dwóch typów produktów finansowych. Podstawowym elementem produktu jest jego bezpieczna forma przechowywania kapitału, która działa jak standardowa lokata. Tym samym pozwala uzyskiwać zyski z odsetek od ulokowanego w banku kapitału. Drugim elementem lokaty strukturyzowanej jest jakiś produkt finansowy, gdzie pieniądze są inwestowane na rynku kapitałowym czy też walutowym.

Od czego zależy zysk?

Na zysk, jeżeli chodzi o lokatę strukturyzowaną, wpływa część inwestycyjna. Gdy wybiera się taką lokatę ważne jest decydowanie się na odpowiednie dobranie instrumentów, które mają generować zyski. Jest to szczególnie ważne w przypadku lokat, które nie oferują pełnej gwarancji ochrony kapitału. Przy poszczególnych produktach można spotkać się z uzależnieniem zysków od:
– wahań kursów konkretnej waluty, koszyka walut,
– indeksów giełdowych,
– cen surowców,
– metali szlachetnych.
Jeśli chce się wybrać bardziej bezpieczne lokaty strukturyzowane wówczas warto jest decydować się na takie, które posiadają pełną ochronę kapitału. Natomiast, gdy chce się zarobić znacznie większe pieniądze wówczas można zdecydować się na bardziej agresywnie inwestujące instrumenty. Im większe ryzyko przy inwestycji, tym można liczyć na uzyskanie znacznie większych zysków, ale można również znacznie więcej stracić.

Jak wybrać najlepszą lokatę

Przy wybieraniu lokat strukturyzowanych bardzo ważne jest decydowanie się na takie produkty, które mają przejrzyste warunki zapisane w umowach. Ma to bardzo duże znaczenie, jeśli nie chce się postawić na takie produkty finansowe, które będą nadmiernie ryzykowne. Dodatkowo w umowach na tego typu lokaty mogą się znajdować również takie zapisy, które wymagają posiadania odpowiedniej wiedzy, aby nie popełnić błędów. Potknięcia te mogą skutkować dużymi stratami finansowymi.

Odpowiednia ocena ryzyka inwestycyjnego

Przy wybieraniu lokat bardzo ważne jest decydowanie się na takie, które pozwalają zapewnić odpowiedni poziom ryzyka. Warto zastanowić się nad tym jakie są szanse uzyskania zysków z instrumentu inwestycyjnego w lokatach strukturyzowanych. Pozwala to unikać takich produktów, które są nadmiernie ryzykowne dla klientów oczekujących określonego poziomu ryzyka inwestycyjnego.

Redakcja saminwestuj.pl