Jakie strategie giełdowe pozwolą na zarabianie praktycznie w każdych okolicznościach?

Należy mieć świadomość, że zdecydowanie największym problemem jeżeli chodzi o regularne zarabianie na inwestycjach giełdowych jest potencjalne ryzyko utraty części środków w wyniku zmiennej koniunktury rynkowej. Jakie można wyróżnić strategie giełdowe, które umożliwią na zarabianie na giełdzie bez względu na koniunkturę rynkową?

Inwestowanie na wielu rynkach

Jest to zdecydowanie najlepsze rozwiązanie, by uniknąć ewentualnych strat na danym rynku finansowym. Osoby, które podejmą decyzję o zainwestowaniu na polskiej giełdzie, muszą mieć świadomość, że spadki lokalnej koniunktury istotnie uderzą w ich portfel inwestycyjny. Rekomendowane jest zatem wykazanie się otwartością na inne rynki, które będą zachowywały się zupełnie inaczej w porównaniu do polskiego.

Oczywiście liczba rynków finansowych jest obecnie bardzo duża. nie zawsze możliwe jest zatem znalezienie rynku , który pozwoli cieszyć się z satysfakcjonującej stopy zwrotu. Koniecznie należy również zaznaczyć, że analizę zdecydowanie najlepiej przeprowadza się dopiero po fakcie. Warto również wiedzieć, że praktycznie niemożliwe jest dokładne przewidzenie, jakie wyniki osiągnie dany rynek w najbliższej przyszłości.

Jakie są rodzaje rynków finansowych?

Warto mieć świadomość, że rynki finansowe można podzielić, nie tylko i wyłącznie ze względu na rodzaj aktywów (waluty, surowce, obligacje, akcje), ale również pod względem geograficznym (np. Polska i rynki rozwinięta). Ponadto paleta klasycznych rynków może być dodatkowo uzupełniona o alternatywne rynki (dzieła sztuki, wina, nieruchomości).

Koniecznie trzeba mieć świadomość, że praktycznie nie ma możliwości, by jedna osoba mogła być specjalistą z wszystkich wymienionych rynków.

Instrumenty pozwalające na zarabianie na spadającym rynku

Nie wszyscy początkujący inwestorzy mają świadomość, że w przypadku, gdy główny rynek spada, cały czas są możliwości na zarabianie. Warto bowiem mieć świadomość, że rynki finansowe umożliwiają na zarabianie zarówno podczas spadków cen akcji, jak i indeksów. Wspomnianą możliwość dają przykładowo kontrakty futures czy kontrakty terminowe.

Należy wiedzieć, że tego typu instrumenty są powszechnie nazywane instrumentami pochodnymi. Nie wszyscy mają świadomość, że ich pierwotnym zadaniem było ograniczenie ewentualnego ryzyka cenowego nie tylko dla producentów surowców, ale również towarów. W pewnym momencie zaczęły jednak cieszyć się ogromnym zainteresowaniem wśród spekulantów. Warto zaznaczyć, że obecnie generują oni znaczną większość obrotów na rynkach, gdzie występują instrumenty pochodne.

Koniecznie trzeba także mieć świadomość, że są to instrumenty charakteryzujące się bardzo dużym ryzykiem inwestycyjnym. Oczywiście zarabianie na spadkach jest bardzo optymistycznym scenariuszem praktycznie dla każdego inwestora. Niewłaściwe wykorzystanie instrumentów finansowych może doprowadzić do odwrotnej sytuacji. Inwestor będzie wtedy ponosił straty w sytuacji, gdy dany rynek będzie rósł. Istotnym czynnikiem ryzyka jest także dźwignia finansowa.

Redakcja saminwestuj.pl