Co to jest lokata strukturyzowana? Definicja, warunki, opłaty

Lokaty strukturyzowane są jedną z form inwestycji, która cechuje się atrakcyjnym oprocentowaniem ze 100% zabezpieczeniem zainwestowanych środków. Dzisiaj można skorzystać z nich w bankach i w innych instytucjach finansowych. Co to jest lokata strukturyzowana i jak działa?

Lokata strukturyzowana – co to jest?

Lokata strukturyzowana, która zaliczana jest do produktów strukturyzowanych, jest rodzajem instrumentu finansowego złożonego. Łączy w sobie cechy zwykłej lokaty bankowej, a także innego instrumentu inwestycyjnego.

Ze względu na taką podwójną konstrukcję lokata strukturyzowana pozwala na ochronę kapitału początkowego, a przy tym daje szansę na jego pomnożenie. To powoduje, że jest ona atrakcyjną alternatywą dla zwykłych lokat bankowych, a także ryzykownych inwestycji giełdowych czy funduszy inwestycyjnych.

Lokata strukturyzowana – warunki

Każda lokata strukturyzowana posiada określone warunki, na których jest udzielana. Są to:

– okres subskrypcji lokaty – możliwości zapisania się na lokatę
– okres inwestycji – czas trwania lokaty
– oprocentowanie w okresie subskrypcji – określa zysk
– minimalna wpłata – kwota wymagana do założenia lokaty
– rodzaj instrumentu inwestycyjnego – waluty, akcje, surowce albo towary

Lokata strukturyzowana – zalety

Główną zaletą lokaty strukturyzowanej jest gwarancja ochrony wpłaconego kapitału. Wobec tego nawet jeśli lokata nie zarobi, na przykład ze względu na spadki kursów akcji, surowców, wtedy inwestor nic nie straci. Jeśli okaże się jednak, że część inwestycyjna przyniosła zyski, na lokacie można zarobić nawet do 5-8% w skali roku.

Również lokata strukturyzowana to sposób na dywersyfikację inwestycji. Różne rodzaje instrumentów bazowych pozwalają na wybór różnych strategii inwestycyjnych, a tym samym dają większą szansę na zysk na koniec trwania lokaty.

Lokata strukturyzowana – opłaty

Z założeniem lokaty strukturyzowanej mogą być związane określone opłaty. Są to głównie opłaty subskrypcyjne, za zarządzanie lokatą, za zerwanie jej przed terminem. Dokładne informacje można znaleźć w warunkach lokaty.

Lokata strukturyzowana – podatek „Belki”

Inwestorzy korzystający z lokaty strukturyzowanej są zobowiązani do zapłaty podatku od zysków kapitałowych, czyli tak zwanego podatku „Belki”. Jego wysokość to 19%. Podatek odprowadzany jest przez instytucję prowadzącą lokatę.

Lokata strukturyzowana – jak ją otworzyć?

Otwarcie lokaty strukturyzowanej następuje poprzez podpisanie umowy oraz przez przekazanie środków instytucji oferującej taką inwestycję.

To zatem atrakcyjna oferta dla osób chcących inwestować bezpiecznie!

Redakcja saminwestuj.pl