Jak zarabiać na funduszach obligacji skarbowych?

Fundusze obligacji skarbowych są uznawane za najłatwiejsze narzędzie inwestycyjne, które dostępne jest na rynku instrumentów finansowych i papierów wartościowych. Obligacje skarbowe to najbezpieczniejsza z inwestycji, ponieważ są one zabezpieczone przez wpływy do Skarbu Państwa z tytułu podatków.

Czym są obligacje skarbowe?

Obligacje skarbowe to papiery wartościowe, które sprzedawane są przez Skarb Państwa, który reprezentuje Minister Finansów. Minister pożycza pieniądze od podmiotów nabywających obligacje skarbowe, aby następnie dokonać ich wykupu po cenie powiększonej o zgromadzone odsetki. Obligacje skarbowe to najbezpieczniejsza z inwestycji w papiery wartościowe, ponieważ państwo musi wykupić swoje obligacje po upływie określonego czasu. Obligacje mogą również stanowić doskonałe zabezpieczenie przed postępującą inflacją, ponieważ emituje się takie, które biorą poprawkę na występujący w danym okresie deflator.

Jak działają fundusze obligacji skarbowych?

Fundusze obligacji skarbowych wykupują ogromną ilość obligacji, dzięki czemu możliwe jest wygładzenie stopy zwrotu z obligacji o różnej zapadalności i nie trzeba czekać aż 10 lat, aby móc sfinalizować swoje zyski. Wykupić lub sprzedaż udziały w funduszu obligacji skarbowych można praktycznie w każdym momencie, dzięki czemu decyzję o inwestycji w taki fundusz można z łatwością dostosować do swojej indywidualnej sytuacji finansowej w danym okresie. Fundusz taki umożliwia również inwestowanie stałej sumy pieniędzy co miesiąc, co w długiej perspektywie czasu pozwoli najskuteczniej pomnożyć posiadane oszczędności.

Kiedy zarabiać na funduszach obligacji skarbowych?

Na funduszach obligacji skarbowych można zarabiać bez zbędnego ryzyka. Tego rodzaju instrument finansowy daje dostęp do inwestycji w papiery wartościowe nawet tym osobom, które nie mają żadnej wiedzy o rynkach finansowych. W funduszu można jednorazowo ulokować nadwyżkę kapitału powstałą na przykład po upłynnieniu nieruchomości. Zakup samych obligacji zamroziłby kapitał na czas od kilku do nawet kilkunastu lat, jednak udziały w funduszu można sprzedać w każdym momencie, jednocześnie realizując zyski kapitałowe, które zostały wypracowane przez fundusz. Od zysków kapitałowych należy uiścić tak zwany podatek „Belki”, który wynosi 20 procent.

Okazja inwestycyjna w wyniku giełdowych spadków

Ostatnie spadki cen akcji na światowych giełdach pokazały, jak ważne jest ograniczenie ryzyka poczynionej inwestycji. Fundusz obligacji skarbowych doskonale radzi sobie w trudnych sytuacjach. Wystąpienie chwilowej recesji jest doskonałym momentem do zainwestowania posiadanego kapitału gotówkowego w obligacje, ponieważ są one bezpieczne, a w wyniku zawirowania na rynkach finansowych poszczególne udziały w funduszach mogą zostać przecenione. Takie okazje pozwolą osiągnąć jeszcze większe zyski, kiedy sytuacja już się ustabilizuje. Doskonałą metodą oszczędzania jest również regularne lokowanie stałej kwoty w funduszu oszczędnościowym złożonym z obligacji skarbowych.

Redakcja saminwestuj.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.