Rozliczenie prywatnego najmu mieszkania

Gdy jako osoba fizyczna chcemy czerpać zyski z wynajmu posiadanego przez nas mieszkania, powinniśmy dopełnić kilku ważnych formalności. Jedną z nich jest wybór formy opodatkowania oraz odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego. Niewykonanie tego obowiązku, może skutkować nieprzyjemnymi konsekwencjami, wynikającymi z Kodeksu Karnego Skarbowego.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Jedną z możliwych form opodatkowania dochodu z prywatnego wynajmu mieszkań, jest rozliczenie na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, występują tu dwa progi podatkowe: 17% dla łącznych dochodów do kwoty 85 528 złotych oraz 32% dla nadwyżki ponad tą sumę. W przypadku tej formy rozliczenia możemy skorzystać również z kwoty wolnej od podatku, ale tylko jeśli nasz całkowity roczny przychód nie przekroczy kwoty 8 000 złotych.
Dużym plusem tej formy rozliczenia jest to, że opodatkowujemy dochód, więc od przychodu uzyskanego od najemców, możemy odjąć koszty takie jak wydatki na remont i zakup sprzętów, odpisy amortyzacyjne, a nawet odsetki od kredytu hipotecznego.

Opodatkowanie ryczałtem

Rozliczenie prywatnego najmu mieszkania może być wykonane także w formie ryczałtu. Zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym również tutaj występują dwa progi podatkowe, które wynoszą: 8,5% dla przychodów z najmu nieprzekraczających 100 000 złotych oraz 12,5% powyżej tej kwoty.
Jako że w tym przypadku bierzemy pod uwagę przychód, a nie dochód, nie możemy zmniejszyć wymiaru podatku o jakiekolwiek koszty. Oznacza to, że podatek powinniśmy zapłacić od całej kwoty, którą otrzymujemy od najemcy.

Jakie dokumenty składamy do urzędu skarbowego

Na dzień dzisiejszy nie musimy już zgłaszać fiskusowi samego faktu najmu mieszkania, pamiętajmy jednak o odprowadzaniu zaliczek na podatek dochodowy oraz złożeniu zeznania rocznego do odpowiedniego urzędu. Urzędem Skarbowym właściwym do rozliczania najmu jest ten właściwy ze względu na nasze miejsce zamieszkania, a nie ze względu na położenie nieruchomości.
Przy zdecydowaniu się na rozliczenie podatkiem na zasadach ogólnych, zaliczki wpłacamy co miesiąc na nasz indywidualny mikrorachunek, a zeznanie PIT-36 lub PIT-37 składamy do 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym uzyskaliśmy dochód.
Jeśli wybierzemy ryczałt, mamy możliwość wpłacania zaliczek miesięcznie lub kwartalnie, a PIT-28 składamy do 2 marca roku następującego po roku, w którym uzyskaliśmy przychód.
Warto wiedzieć, że obowiązek wpłacania zaliczek ciąży na nas od momentu, gdy dochody z najmu w danym roku podatkowym przekroczą 3 089 złotych. Rozliczenie roczne składamy również w przypadku nieprzekroczenia kwoty wolnej od podatku.

Jak wybrać najkorzystniejszą opcję

Na to pytanie nie ma jednej, jasnej odpowiedzi. Każdy przypadek należy rozpatrzyć indywidualnie i dokładnie przeliczyć. Ryczałt jest zdecydowanie mniej skomplikowaną formą rozliczenia, ale jego wadą jest brak możliwości odliczenia kosztów. W razie wątpliwości warto zasięgnąć porady doświadczonego księgowego lub doradcy podatkowego.

Redakcja saminwestuj.pl