Co to są produkty strukturyzowane?

Zdecydowanej większości osób wydaje się, że nie jest możliwe inwestowanie w złoto bez fizycznego kupowania wspomnianych metali szlachetnych czy inwestowanie w spółki zagraniczne bez posiadania rachunku maklerskiego. Produkty strukturyzowane umożliwiają na różne formy inwestowania przy jednoczesnym zachowaniu bardzo dużego bezpieczeństwa wszystkich ulokowanych środków.

Na czym polega produkt strukturyzowany?

Świetnym przykładem będzie wyobrażenie sobie przez daną osobę, że dokonuje deponowania pieniędzy na lokacie bankowej. Bank jednak wychodzi do klienta z inicjatywą, że zamiast stałego oprocentowania w wysokości 2%, będzie mógł zarobić 5% jeżeli za rok kurs euro w porównaniu do złotego będzie minimum o 10 gorszy wyższy w porównaniu do dnia dzisiejszego. Z kolei jeżeli nie doszłoby do takiej sytuacji, klient nie otrzymałby od banku żadnych odsetek. Należy zdawać sobie sprawę, że produkty strukturyzowane opierają się na zbliżonych założeniach.

Omawiane produkty strukturyzowane są pewnego rodzaju zakładem, bankiem, domem maklerskim czy nawet towarzystwem ubezpieczeniowym. Poziom zysków osoby zainteresowanej tym produktem będzie uzależniony od zachowania danego instrumentu w czasie np. cen produktów rolnych, kursów walut, surowców czy indeksów giełdowych. Jeżeli klient przewidzi sytuację jaka nastąpi może zarobić znacznie więcej niż z odsetek, jednak w przypadku, gdy nie podejmie dobrej decyzji otrzyma z powrotem cały zainwestowany kapitał.

Jak inwestować w produkty strukturyzowane?

Trzeba zdawać sobie sprawę, że omawiane produkty strukturyzowane niestety nie znajdują się w stałych ofertach banków. Poszczególne banki bowiem ogłaszają bowiem na nie zapisy. Klienci mają następnie miesiąc czasu na podjęcie ostatecznej decyzji czy są zainteresowani zainwestowaniem środków pieniężnych we wspomniany produkt. Osoby, które planują zainwestować pieniądze w produkty strukturyzowane muszą systematycznie śledzić oferty banków. Koniecznie należy również zaznaczyć, że przeważnie zapisy mają miejsce w placówkach banków. Są jednak przypadki, gdy można zapisać się poprzez stronę internetową czy drogą telefoniczną.

Na co koniecznie trzeba zwrócić uwagę przy wyborze produktów strukturyzowanych

Warto mieć świadomość, że produkty strukturyzowane w zdecydowanej większości przypadków oferowane są przez banki na dłużej niż rok np. 2 – 4 lata. Należy mieć na uwadze fakt, że w przypadku wcześniejszego wycofania swoich oszczędności z omawianego produktu można już nie odzyskać całości oszczędności. Zalecane jest wcześniejsze sprawdzenie warunków wypłaty kapitału przed terminem.

Dobrym rozwiązaniem jest również ustalenie co zrobić z wpłaconymi środkami pieniężnymi w przypadku, gdyby inwestycja zakończyła się niepowodzeniem. W ten sposób dana osoba będzie wiedziała czy będzie mogła odzyskać całość czy zaledwie część wpłaconej przez siebie kwoty. Koniecznie trzeba także sprawdzić czy bank przypadkiem nie będzie potrącał kilku procent z wpłaconych środków. Może to mieć bowiem bardzo duże oddziaływanie na wysokość potencjalnego zysku.

Redakcja saminwestuj.pl